Ustalenie terminów rozpoczęcia i trwania praktyk studentów wyższych szkół rolniczych w 1960 r.

Monitor Polski

M.P.1960.26.127

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 18 lutego 1960 r.
w sprawie ustalenia terminów rozpoczęcia i trwania praktyk studentów wyższych szkół rolniczych w 1960 r.

Na podstawie § 3 ust. 2 zarządzenia nr 361 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1956 r. w sprawie odbywania i finansowania praktyk studentów szkół wyższych podległych Ministrom Szkolnictwa Wyższego i Oświaty oraz Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej (Monitor Polski Nr 105, poz. 1208) zarządza się, co następuje:
Ustala się następujące terminy rozpoczynania i trwania praktyk studenckich określonych w planach studiów na poszczególnych niżej wymienionych wydziałach (oddziałach) wyższych szkół rolniczych w roku 1960:
1)
wydziały rolnicze - 4 tygodnie po drugim semestrze, w miesiącu lipcu, sierpniu lub wrześniu; 26 tygodni w szóstym semestrze w okresie od 1 kwietnia do 30 września, 4-12 tygodni w ósmym, dziewiątym lub dziesiątym semestrze, zależnie od potrzeb pracy magisterskiej;
2)
wydział ekonomiczno-rolniczy - 4 tygodnie po drugim semestrze w miesiącu lipcu, sierpniu lub wrześniu, 26 tygodni - w szóstym semestrze w okresie od 1 kwietnia do 30 września; 10 tygodni - w ósmym, dziewiątym lub dziesiątym semestrze, zależnie od potrzeb pracy magisterskiej;
3)
wydziały zootechniczne - 17 tygodni po ósmym i w dziewiątym semestrze w okresie od 22 sierpnia do 22 grudnia;
4)
wydział rybacki - 4 tygodnie po drugim semestrze w miesiącu lipcu, sierpniu lub wrześniu, po czwartym semestrze w miesiącu wrześniu; 6 tygodni po szóstym semestrze w okresie od 1 lipca do 30 września, po ósmym i w dziewiątym semestrze w okresie od 1 września do 15 października;
5)
wydziały weterynaryjne - 4 tygodnie po czwartym semestrze w miesiącu lipcu, sierpniu lub wrześniu, po ósmym semestrze w miesiącu wrześniu, po dziesiątym semestrze w miesiącu lipcu; 8 tygodni po dziesiątym i w jedenastym semestrze w okresie od 1 września do 31 października;
6)
wydziały ogrodnicze - 6 tygodni po drugim semestrze w okresie od 1 lipca do 30 września; 30 tygodni w szóstym semestrze w okresie od 1 marca do 30 września;
7)
wydziały leśne - 4 tygodnie po drugim i szóstym semestrze w miesiącu lipcu, sierpniu lub wrześniu;
8)
wydziały technologii drewna - 4 tygodnie po drugim, czwartym i szóstym semestrze w miesiącu lipcu, sierpniu lub wrześniu; 8 tygodni w dziewiątym semestrze w okresie od 1 października do 30 listopada;
9)
oddziały technologii rolno-spożywczej - 4 tygodnie po drugim i czwartym semestrze - w miesiącu lipcu, sierpniu lub wrześniu; 12 tygodni po szóstym i w siódmym semestrze w okresie od 1 lipca do 31 października; 4 tygodnie w dziewiątym lub dziesiątym semestrze zależnie od potrzeb pracy magisterskiej;
10)
wydział mleczarski - 4 tygodnie po drugim, czwartym i szóstym semestrze w miesiącu lipcu, sierpniu lub wrześniu; 13-21 tygodni po ósmym i w dziewiątym semestrze w okresie od 22 sierpnia do końca semestru;
11)
wydział melioracji wodnych - 4 tygodnie po drugim i czwartym semestrze w miesiącu lipcu, sierpniu lub wrześniu; 6 tygodni po szóstym semestrze w okresie od 1 lipca do 30 września.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lutego 1960 r.