§ 6. - Ustalenie szkód w pojazdach mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej objętych ubezpieczeniami ustawowymi komunikacyjnymi w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1986.7.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1986 r.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1986 r.