§ 2. - Ustalenie statutu wzorcowego związku spółek wodnych. - M.P.1964.41.197 - OpenLEX

§ 2. - Ustalenie statutu wzorcowego związku spółek wodnych.

Monitor Polski

M.P.1964.41.197

Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1964 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.