§ 1. - Ustalenie statutu wzorcowego związku spółek wodnych. - M.P.1964.41.197 - OpenLEX

§ 1. - Ustalenie statutu wzorcowego związku spółek wodnych.

Monitor Polski

M.P.1964.41.197

Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1964 r.
§  1.
Ustala się statut wzorcowy związku spółek wodnych, stanowiący załącznik do zarządzenia.