§ 3. - Ustalenie statutu wzorcowego spółki wodnej melioracyjnej.

Monitor Polski

M.P.1964.17.81

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1964 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.