Monitor Polski

M.P.1998.46.654

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 1998 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 22 grudnia 1998 r.
w sprawie ustalenia siedzib jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników służb, inspekcji i straży powiatowych.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się siedziby jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników służb, inspekcji i straży powiatowych, znajdujące się poza siedzibą władz powiatu, których wykaz stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

ZAŁĄCZNIK

SIEDZIBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY KIEROWNIKÓW SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY POWIATOWYCH

1. Województwo lubuskie:

1) Powiatowy Inspektorat Weterynarii dla powiatu słubickiego - siedziba w Ośnie Lubuskim,

2) Powiatowy Inspektorat Weterynarii dla powiatu żarskiego - siedziba w Lubsku.

2. Województwo łódzkie:

1) Komenda Powiatowa Policji dla powiatu łódzkiego wschodniego - siedziba w Koluszkach,

2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dla powiatu łódzkiego wschodniego - siedziba w Koluszkach.

3. Województwo pomorskie:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii dla powiatu bytowskiego - siedziba w Miastku.

4. Województwo podkarpackie:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dla powiatu bieszczadzkiego - siedziba w Lesku.

5. Województwo warmińsko-mazurskie:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii dla powiatu olecko-gołdapskiego - siedziba w Gołdapi.