Monitor Polski

M.P.1966.55.268

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 marca 1967 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 7 września 1966 r.
w sprawie ustalenia rejonów, w których dopuszczone jest w 1967 r. sztuczne zakażanie żyta sporyszem.

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami (Dz. U. Nr 10, poz. 55) oraz § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministrów Rolnictwa i Zdrowia z dnia 9 marca 1960 r. w sprawie ochrony żyta przed zakażeniem sporyszem (Dz. U. Nr 17, poz. 99) zarządza się, co następuje:
§  1. Sztuczne zakażanie żyta sporyszem na warunkach określonych w § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministrów Rolnictwa i Zdrowia z dnia 9 marca 1960 r. w sprawie ochrony żyta przed zakażeniem sporyszem (Dz. U. Nr 17, poz. 99) dozwolone jest w 1967 r. jedynie na terenie:
a) 1 powiatów: kolskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego i wolsztyńskiego województwa poznańskiego,
b) 2 powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego, słupskiego i złotowskiego województwa koszalińskiego,
c) powiatów: goleniowskiego, łobeskiego, nowogardzkiego, stargardzkiego i szczecińskiego województwa szczecińskiego.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 lit. a) zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 24 lutego 1967 r. (M.P.67.16.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 marca 1967 r.
2 § 1 lit. b) zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 24 lutego 1967 r. (M.P.67.16.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 marca 1967 r.