Ustalenie prawa do ulg podatkowych "Elektrowni", Sp. z ogr. odp. w Monasterzyskach.

Monitor Polski

M.P.1937.291.455

Akt indywidualny
Wersja od: 18 grudnia 1937 r.