§ 5. - Ustalenie podstawowych zadań Banku Rolnego.

Monitor Polski

M.P.1961.9.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1961 r.
§  5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.