§ 2. - Ustalenie podstawowych zadań Banku Rolnego.

Monitor Polski

M.P.1961.9.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1961 r.
§  2.
Bank jest organem doradczym i opiniodawczym centralnej i terenowej administracji gospodarczej oraz rolniczych organizacji społecznych i spółdzielczych w sprawach finansowania gospodarczych potrzeb rolnictwa, planowania inwestycji w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle drzewnym oraz współpracuje z nimi dla zapewnienia najbardziej celowego i efektywnego wykorzystania środków finansowych i inwestycyjnych oraz wykorzystania rezerw produkcyjnych.