§ 4. - Ustalenie podstawowych zadań Banku Inwestycyjnego.

Monitor Polski

M.P.1961.9.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1961 r.
§  4.
Bank składa Ministrowi Finansów określone przez niego sprawozdania ze swojej działalności analityczno-kontrolnej inwestorów, przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego oraz co do rozmiarów gromadzonych środków na inwestycje.