§ 3. - Ustalenie podstawowych zadań Banku Inwestycyjnego.

Monitor Polski

M.P.1961.9.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1961 r.
§  3.
Dla wykonania swych zadań Bank prowadzi badania analityczne w zakresie inwestycji i działalności przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego.