§ 2. - Ustalenie podstawowych zadań Banku Inwestycyjnego.

Monitor Polski

M.P.1961.9.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1961 r.
§  2.
Bank jest organem doradczym i opiniodawczym centralnej i terenowej administracji gospodarczej w sprawach planowania inwestycji i współpracuje z tymi organami w zakresie projektowania i programowania inwestycji dla zapewnienia najbardziej celowego, właściwego i efektywnego wykorzystania środków inwestycyjnych oraz wykorzystania rezerw produkcyjnych.