Monitor Polski

M.P.1953.A-79.946

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.
§  6. Opłaty za inne formy wypoczynku, nie objęte opłatami ustalonymi w niniejszym zarządzeniu - ustalone będą każdorazowo przez Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Usługowych "Orbis"