Monitor Polski

M.P.1953.A-79.946

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.
§  5. Ustala się następujące opłaty za drobne usługi:
1) za zamówienie usług telekomunikacyjnych - 10% od wysokości opłaty przewidzianej taryfą pocztową,
2) za pranie bielizny - według zatwierdzonego cennika dla pralni i farbiarni komunalnych.
3) za wynajem żaglówki - 10 zł za 1 godzinę,
4) za wynajem kajaka - 4 zł za 1 godzinę,
5) za wynajem 1 kompletu nart - 3 zł za 1 dzień,
6) za wynajem 1 pary butów narciarskich - 6 zł za 1 dzień,
7) za wynajem 1 pary łyżew wraz z butami - 4 zł za 1 dzień,
8) za wynajem 1 pary sanek - 4 zł za 1 dzień,
9) za wynajem skafandra celtowego - 2 zł za 1 dobę,
10) za wynajem 1 plecaka lub chlebaka - 1 zł za 1 dobę,
11) za usługi przewodnika dostarczonego przez przedsiębiorstwo oprócz zwrotu kosztów przejazdu i wyżywienia przewodnika bez względu na ilość osób - 50 zł za 1 dzień.