Monitor Polski

M.P.1953.A-79.946

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.
§  4. Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Usługowych "Orbis" może w okresach ustalonych wprowadzić w poszczególnych ośrodkach opłaty zniżone. Zniżka nie może przekraczać 25% opłat ustalonych w § 1.