Monitor Polski

M.P.1953.A-79.946

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.
§  3. Opłaty za osobodzień pobytu w ośrodkach wiejskich, organizowanych przez Przedsiębiorstwo Ośrodków Wypoczynkowych "Orbis", ustalone będą każdorazowo dla poszczególnych ośrodków przez Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Usługowych "Orbis". Maksymalna opłata za jeden osobodzień nie może przekraczać 35 zł.