Monitor Polski

M.P.1953.A-79.946

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.
§  2. Opłaty wymienione w § 1 nie obejmują opłat za dodatkowe posiłki podawane w pensjonatach i klubach - świetlicach na osobne zamówienie gości. Opłaty za te posiłki ustalone będą na zasadach określonych osobnym zarządzeniem Ministra Handlu Wewnętrznego.