Monitor Polski

M.P.1953.A-79.946

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.
§  1.
1. Opłaty za osobodzień pobytu w pensjonatach wynoszą dla:

pokoi I kategorii - od 66 zł do 80 zł

pokoi II kategorii - od 44 zł do 65 zł

pokoi III kategorii - od 34 zł do 40 zł.

2. Szczegółowe opłaty za osobodzień pobytu w poszczególnych pensjonatach i kategoriach pokoi ustalone §§ w szczegółowym cenniku. Zmiany i uzupełnienia cennika szczegółowego dokonuje Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Usługowych "Orbis" zgodnie z zasadą ustaloną w ust. 1.
3. Za dzieci do lat dwóch, jeżeli nie korzystają z dodatkowego łóżka i wyżywienia, opłat się nie pobiera. Za dzieci od lat dwóch do lat sześciu, jeżeli zamieszkują z osobą, która się nimi opiekuje, pobiera się opłatę w wysokości 75% opłat ustalonych w ust. 1. Opłata powyższa uprawnia do otrzymania normalnego wyżywienia i - jeżeli warunki na to pozwalają - oddzielnego łóżka.
4. Oplata za korzystanie z dodatkowego łóżka lub pościeli w pokojach:

I kategorii wynosi 20 zł

II kategorii wynosi 15 zł

III kategorii wynosi 12 zł.

5. Wysokość opłat za pobyty grupowe ustalona będzie osobno w drodze urnowy.