Ustalenie obszaru, na którym w 1966 r. prowadzi się powszechne badanie bydła na gruźlicę we wszelkich jej postaciach.

Monitor Polski

M.P.1965.58.299

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 25 października 1965 r.
w sprawie ustalenia obszaru, na którym w 1966 r. prowadzi się powszechne badanie bydła na gruźlicę we wszelkich jej postaciach.

Na podstawie art. 29 i 109 przepisów z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. Nr 77, poz. 673 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 26 maja 1959 r. w sprawie zwalczania gruźlicy bydła (Dz. U. Nr 34, poz. 208) zarządza się, co następuje:
W 1966 r. badanie wszystkiego bydła na gruźlicę we wszelkich jej postaciach prowadzi się na obszarze miasta stołecznego Warszawy, miasta Krakowa i miasta Łodzi, województw: białostockiego, katowickiego, kieleckiego, krakowskiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, rzeszowskiego, warszawskiego oraz powiatów: puckiego województwa gdańskiego i wrzesińskiego województwa poznańskiego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1966 r.