§ 2. - Ustalenie obszaru, na którym w 1966 r. prowadzi się powszechne badanie bydła na gruźlicę we wszelkich jej postaciach.

Monitor Polski

M.P.1965.58.299

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 1965 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1966 r.