Monitor Polski

M.P.1964.4.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 8 stycznia 1964 r.
w sprawie ustalenia obszaru, na którym w 1964 r. prowadzi się powszechne badanie bydła na gruźlicę we wszelkich jej postaciach.

Na podstawie art. 29 i 109 przepisów z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. Nr 77, poz. 673 z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 26 maja 1959 r. w sprawie zwalczania gruźlicy bydła (Dz. U. Nr 34, poz. 208) zarządza się, co następuje:
§  1. W 1964 r. badanie wszystkiego bydła na gruźlicę we wszelkich jej postaciach prowadzi się na obszarze miasta stołecznego Warszawy, miasta Krakowa, województw: białostockiego, kieleckiego, krakowskiego, lubelskiego, rzeszowskiego i warszawskiego oraz powiatów: puckiego województwa gdańskiego i wrzesińskiego województwa poznańskiego.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1964 r.