Ustalenie normy ubytku naturalnego żywicy podczas przechowywania w warunkach terenowych.

Monitor Polski

M.P.1966.24.128

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 5 maja 1966 r.
w sprawie ustalenia normy ubytku naturalnego żywicy podczas przechowywania w warunkach terenowych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 1 ust. 1 zarządzenia nr 120 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 1963 r. w sprawie norm ubytków naturalnych (Monitor Polski Nr 89, poz. 420) zarządza się, co następuje:
Ustala się następującą normę ubytku naturalnego żywicy podczas przechowywania w warunkach terenowych:
Miejsce powstawania ubytku naturalnegoOpakowanieWysokość ubytku w %Jednostka odniesienia
od 1.IV do 31.Xod 1.XI do 31.III
Schrony na żywicę ziemne i murowaneBeczki metalowe0,50,3Przeciętny zapas magazynowy żywicy
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.