Monitor Polski

M.P.2015.1139

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 5 ust. 2 Regulaminu Sejmu, ustala liczbę wicemarszałków Sejmu na pięciu.