Monitor Polski

M.P.1947.88.603

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 września 1947 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 21 czerwca 1947 r.
w sprawie ustalenia liczby lustratorów społecznych i terminu ich powołania, przy niektórych urzędach skarbowych (rewizyjnych).

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych (Dz. U. R. P. Nr 43, poz. 219) zarządzam, co następuje:
§  1. 1 Powołanie lustratorów społecznych przez właściwe Miejskie Rady Narodowe stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych (Dz. U. R. P. Nr 43, poz. 219), nastąpi w terminie do dnia 10 lipca 1947 r. w ilości po 7-miu lustratorów społecznych przy następujących urzędach skarbowych (rewizyjnych):
1) Urzędzie Skarbowym w Będzinie
2) Urzędzie Skarbowym w Białymstoku
3) Urzędzie Rewizyjnym w Białymstoku
4) 1 Urzędzie Skarbowym w Bytomiu
5) 1 Urzędzie Skarbowym w Chorzowie
6) 2 Urzędzie Skarbowym w Chorzowie
7) 1 Urzędzie Skarbowym w Częstochowie
8) 2 Urzędzie Skarbowym w Częstochowie
9) Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Górniczej
10) 1 Urzędzie Skarbowym w Gdańsku
11) 2 Urzędzie Skarbowym w Gdańsku
12) 3 Urzędzie Skarbowym w Gdańsku
13) Urzędzie Rewizyjnym w Gdańsku
14) 1 Urzędzie Skarbowym w Gdyni
15) 2 Urzędzie Skarbowym w Gdyni
16) 1 Urzędzie Skarbowym w Gliwicach
17) 1 Urzędzie Skarbowym w Katowicach
18) 2 Urzędzie skarbowym w Katowicach
19) 3 Urzędzie Skarbowym w Katowicach
20) Urzędzie Rewizyjnym w Katowicach
21) 1 Urzędzie Skarbowym w Krakowie
22) 2 Urzędzie Skarbowym w Krakowie
23) 3 Urzędzie Skarbowym w Krakowie
24) 4 Urzędzie Skarbowym w Krakowie
25) 5 Urzędzie Skarbowym w Krakowie
26) Urzędzie Rewizyjnym w Krakowie
27) 1 Urzędzie Skarbowym w Lublinie
28) 2 Urzędzie Skarbowym w Lublinie
29) Urzędzie Rewizyjnym w Lublinie
30) 1 Urzędzie Skarbowym w Łodzi
31) 2 Urzędzie Skarbowym w Łodzi
32) 3 Urzędzie Skarbowym w Łodzi
33) 4 Urzędzie Skarbowym w Łodzi
34) 5 Urzędzie Skarbowym w Łodzi
35) 6 Urzędzie Skarbowym w Łodzi
36) 7 Urzędzie Skarbowym w Łodzi
36a) 9 Urzędzie Skarbowym w Łodzi
37) Urzędzie Rewizyjnym w Łodzi
38) 1 Urzędzie Skarbowym w Poznaniu
39) 2 Urzędzie Skarbowym w Poznaniu
40) 3 Urzędzie Skarbowym w Poznaniu
41) 4 Urzędzie Skarbowym w Poznaniu
42) 6 Urzędzie Skarbowym v Poznaniu
43) Urzędzie Rewizyjnym w Poznaniu
44) 1 Urzędzie Skarbowym w Radomiu
45) 1 Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu
46) 2 Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu
47) 1 Urzędzie Skarbowym w Warszawie
48) 2 Urzędzie Skarbowym w Warszawie
49) 3 Urzędzie Skarbowym w Warszawie
50) 4 Urzędzie Skarbowym w Warszawie
51) 5 Urzędzie Skarbowym w Warszawie
52) 6 Urzędzie Skarbowym w Warszawie
53) 7 Urzędzie Skarbowym w Warszawie
54) 9 Urzędzie Skarbowym w Warszawie
55) 10 Urzędzie Skarbowym w Warszawie
56) 11 Urzędzie Skarbowym w Warszawie
57) Urzędzie Rewizyjnym w Warszawie
58) 1 Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu
59) 2 Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu
60) 4 Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu
61) Urzędzie Rewizyjnym we Wrocławiu.
§  2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 sierpnia 1947 r. (M.P.47.116.739) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 września 1947 r.