Ustalenie liczby członków wojewódzkich rad narodowych oraz miejskich rad narodowych w miastach wyłączonych z województw.

Monitor Polski

M.P.1961.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 1961 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 29 grudnia 1960 r.
w sprawie ustalenia liczby członków wojewódzkich rad narodowych oraz miejskich rad narodowych w miastach wyłączonych z województw.

Na podstawie art. 10 Ordynacji wyborczej do rad narodowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 58, poz. 326) Rada Państwa postanawia:
1.
Ustala się następujące liczby członków miejskich rad narodowych w miastach wyłączonych z województw:
1)
m. st. Warszawa - 150
2)
m. Łódź - 110
3)
m. Kraków - 90
4)
m. Poznań - 80
5)
m. Wrocław - 80
2.
Ustala się następujące liczby członków wojewódzkich rad narodowych:
1)
w Białymstoku - 90
2)
w Bydgoszczy - 100
3)
w Gdańsku - 100
4)
w Katowicach - 150
5)
w Kielcach - 100
6)
w Koszalinie - 80
7)
w Krakowie - 110
8)
w Lublinie - 100
9)
w Łodzi - 100
10)
w Olsztynie - 90
11)
w Opolu - 90
12)
w Poznaniu - 110
13)
w Rzeszowie - 100
14)
w Szczecinie - 80
15)
w Warszawie - 110
16)
we Wrocławiu - 100
17)
w Zielonej Górze - 80