Monitor Polski

M.P.1961.22.110

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 1961 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 6 marca 1961 r.
w sprawie ustalenia kursów niektórych walut obcych.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się kursy następujących walut obcych:
Kursy podstawowe:Kupno złSprzedaż złŚredni kurs zł
dewizy i banknoty
Holandia– 100 florenów110,22110,78110,50
Niemiecka Republika Federalna– 100 marek99,75100,25100,–
Kursy specjalne:
dewizy
Holandia– 100 florenów661,32664,68663,–
Niemiecka Republika Federalna– 100 marek598,50601,50600,–
banknoty
Holandia– 100 florenów659,68666,32663,–
Niemiecka Republika Federalna– 100 marek597,–603,–600,–
Powyższe kursy obowiązują od dnia 6 marca 1961 r. Jednocześnie tracą moc kursy marek Niemieckiej Republiki Federalnej i kursy florenów holenderskich zamieszczone w tabeli kursowej nr 3/61, stanowiącej załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 1961 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 19, poz. 92).