§ 1. - Ustalenie kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu za rok 1967.

Monitor Polski

M.P.1968.14.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1968 r.
§  1.
1.
Dla celów obliczenia premii dla posiadaczy skarbowych bonów inwestycyjnych ustala się koszty zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu w cenach detalicznych z 31 grudnia 1967 r. w wysokości 147.417,- zł.
2.
Koszt zestawu materiałów, ustalony na podstawie zasad kalkulacji zawartych w załączniku do uchwały nr 412 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1960 r. w sprawie ustalania kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu (Monitor Polski z 1961 r. Nr 1, poz. 5) z uwzględnieniem cen z 31 grudnia 1967 r., wynosi dla materiałów:
- budowlanych 127.838,- zł,
- wodociągowo-kanalizacyjnych 16.531,- zł,
- elektrycznych 3.048,- zł,
Razem 147.417,- zł.