§ 1. - Ustalenie jednolitego wzoru faktury za dokumentację projektowo-kosztorysową wykonaną przez państwowe biura projektów.

Monitor Polski

M.P.1957.83.498

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1957 r.
§  1.
Ustała się jednolity wzór faktury za dokumentację projektowo-kosztorysową wykonaną przez państwowe biura projektów. Wzór faktury podany jest w załączniku do zarządzenia.