Ustalenie ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.

Monitor Polski

M.P.1937.271.

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 listopada 1937 r.