Ustalenie i zmiana nazw niektórych miejscowości w województwach: bialsko-podlaskim, ciechanowskim, katowickim, opolskim, przemyskim, siedleckim i szczecińskim.

Monitor Polski

M.P.1986.9.64

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA - SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW
z dnia 24 marca 1986 r.
w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, ciechanowskim, katowickim, opolskim, przemyskim, siedleckim i szczecińskim.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 286 oraz z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173) oraz w związku z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262) zarządza się, co następuje:
Ustala się brzmienie i pisownię nazw miejscowości:
Lp.Nazwa obowiązującaDrugi przypadek, forma przymiotnikowaWojewództwo, gminaNazwa dotychczasowa, charakter miejscowości
12345
1Józefków-kowaopolskieJuskie, wieś
józefkowskiNamysłów
2Kolonia Zimkówka-nii, -kikatowickieZiemkówka, osada
Olkusz
3Kołbiel-li

kołbielski

siedleckie

Kołbiel

Stara Wieś Pierwsza, wieś
4Małaszewicze-wiczbialskopodlaskieMałaszewicze Duże, wieś (część obszaru)
małaszewskiTerespolMałaszewicze Małe, wieś (część obszaru)
Podolanka, wieś (część obszaru)
5Mrozy-zówsiedleckieMrozy Południowe, część wsi Mrozy
mrozowskiMrozyWola Kałuska, część wsi Mrozy
6Niziny-zinprzemyskieDusowce, wieś
nizińskiOrły
7Olszynka-kiprzemyskieDmytrowice, wieś
olszyneckiOrły
8Ratki-kówkatowickieRudki, część wsi Balin
Chrzanów
9ŚwierczeŚwierczciechanowskieŚwiercze Koty, wieś, siedziba gminy
świerczewskiŚwiercze Koty
Ustala się formę drugiego przypadku nazwy miejscowości Banie, gmina Banie, województwo szczecińskie, na Bań.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1986 r.