Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Morska".

Monitor Polski

M.P.1983.38.222

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 2 listopada 1983 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Morska".

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 września 1983 r. w sprawie uznania Ligi Morskiej za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 53, poz. 235) zarządza się, co następuje:
Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Morska". Tekst statutu zostanie ogłoszony w odrębnym wydawnictwie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.