Monitor Polski

M.P.1985.19.147

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 1985 r.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 1977 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci" (Monitor Polski Nr 3, poz. 21).