Monitor Polski

M.P.1985.19.147

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 1985 r.
§  1. Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci", stanowiący załącznik do zarządzenia.