Monitor Polski

M.P.1977.3.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lutego 1977 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.