Monitor Polski

M.P.1977.3.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lutego 1977 r.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 1966 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci" (Monitor Polski z 1966 r. Nr 62, poz. 297 i z 1974 r. Nr 30, poz. 181).