Monitor Polski

M.P.1977.3.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lutego 1977 r.
§  1. Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci". Tekst statutu zostanie ogłoszony w odrębnym wydawnictwie.