§ 3. - Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Olimpijski".

Monitor Polski

M.P.1986.15.102

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 1986 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.