§ 3. - Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".

Monitor Polski

M.P.1985.3.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1985 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.