§ 3. - Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Rusycystyczne".

Monitor Polski

M.P.1983.32.177

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1983 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.