§ 2. - Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Rusycystyczne".

Monitor Polski

M.P.1983.32.177

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1983 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Rusycystyczne" (Monitor Polski z 1977 r. Nr 1, poz. 5).