§ 3. - Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".

Monitor Polski

M.P.1979.1.6

Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1979 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.