§ 2. - Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".

Monitor Polski

M.P.1979.1.6

Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1979 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju" (Monitor Polski Nr 10, poz. 54).