§ 3. - Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Obronnej".

Monitor Polski

M.P.1978.1.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1978 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.