§ 3. - Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".

Monitor Polski

M.P.1977.31.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1977 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.