§ 2. - Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".

Monitor Polski

M.P.1977.31.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1977 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego" (Monitor Polski Nr 31, poz. 194).