§ 1. - Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".

Monitor Polski

M.P.1977.31.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1977 r.
§  1.
Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego". Tekst statutu zostanie ogłoszony w odrębnym wydawnictwie.