§ 2. - Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia "Polski Czerwony Krzyż".

Monitor Polski

M.P.1966.20.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 1966 r.
§  2.
Traci moc uchwała nr 1002 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1955 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Polski Czerwony Krzyż" (Monitor Polski z 1956 r. Nr 4, poz. 28).