§ 3. - Ustalenie i ogłoszenie statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Monitor Polski

M.P.1979.28.146

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1979 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.