§ 2. - Ustalenie i ogłoszenie statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Monitor Polski

M.P.1979.28.146

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1979 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1966 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia "Polski Czerwony Krzyż" (Monitor Polski Nr 20, poz. 109).